Inspektor Danych Osobowych – Bogdan Spętany inspektor@cbi24.pl

Klauzule dotycząca spełniania obowiązku informacyjnego z Art 13 RODO