BS Rzepin o/ Cybinka nr 33 8371 1022 5500 4343 2000 0030

Na powyższy rachunek należy dokonywać wpłat podatków i opłat oraz innych wpływów stanowiących dochody gminy.