Zapytanie ofertowe nr   7/2014

dotyczące świadczenia usług opiekuńczych na terenie Gminy Cybinka w miejscu zamieszkania podopiecznych w 2015 roku