w związku z realizacją projektu pn. "Aktywizacja osób bezrobotnych i nieaktywnych zawodowo w Gminie Cybinka"