W związku z realizacją projektu pn. "Aktywizacja osób bezrobotnych i nieaktywnych zawodowo w Gminie Cybinka" Ośrodek Pomocy Społecznej w Cybince zwraca się z zapytaniami ofertowymi w celu wybrania najkorzystniejszych ofert.