Organizacje społeczne, których

statutowym celem działania jest

ochrona zwierząt, działającym

na obszarze gminy

 

 

 

 

Zgodnie z art. 11a ust. 7 pkt 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt
(Dz.U.2020.638 t.j. z dnia 2020.04.09), zwracam się z prośbą o zaopiniowanie projektu
Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Cybinka na 2021 r.”