Organizacje społeczne, których

statutowym celem działania jest

ochrona zwierząt, działającym

na obszarze gminy

 

 

 

 

Zgodnie z art. 11a ust. 7 pkt 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt (t. j. Dz. U. z 2019 r. poz. 122), zwracam się z prośbą o zaopiniowanie projektu „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Cybinka na 2020 r.”