Agnieszka STĘPNIAK – Przewodnicząca Komisji Społeczno-Gospodarczej
Anna SYLWESTRZAK - Z-ca Przewodniczącej
Krystyna CZERNIECKA
Marian DWORAK
Czesław FARON
Aneta GAWRYLUK
Katarzyna JANKOWSKA
Piotr KOBYŁECKI
Agnieszka LEŚNICKA
Adrian NOWICKI
Marta ORZESZKO
Dariusz STĘPKOWSKI
Janusz TUMIŁOWICZ