Marta ORZESZKO – Przewodnicząca Komisji Skarg, Wniosków i Petycji
Marian DWORAK
Katarzyna JANKOWSKA
Agnieszka LEŚNICKA
Adrian NOWICKI