Aneta GAWRYLUK - Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej
Krystyna CZERNIECKA
Czesław FARON
Piotr KOBYŁECKI
Agnieszka LEŚNICKA