Szanowni Państwo, Mieszkańcy Gminy CYBINKA!

W związku z opracowywaniem GPR dla Gminy Cybinka serdecznie zapraszamy szkolenie, połączone ze spacerem rewitalizacyjnym dla:

* przedstawicieli lokalnej społeczności Gminy

* pracowników Urzędu Miejskiego w Cybince oraz jednostek podległych

* lokalnych liderów z obszaru Gminy

* wszystkich interesariuszy z terenu Gminy Cybinka, zainteresowanych powstającym GPR

Spacer rewitalizacyjny odbędzie się w dniu 23 marca 2017 roku. Początek spaceru: Bieganów Sala Wiejska

Godz. 11.00-13.00 sesja szkoleniowa. Rewitalizacja – Szanse i wyzwania. (Sala Wiejska w Bieganowie)

Godz. 13.00-15.00 spacer rewitalizacyjny: początek w miejscowości Bieganów, przejście przez szlak leśny do Cybinki, pod Urząd Miejski.

Godz. 13.00 UM w Cybince pożegnanie uczestników, zakończenie spaceru rewitalizacyjnego.

Na spotkaniu przedstawione zostaną założenia dotyczące Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Cybinka oraz zebrane zostaną Państwa uwagi, opinie oraz wnioski.

Spacer rewitalizacyjny będzie poświęcony analizie obszaru zdegradowanego i rewitalizacji w gminie.

Spotkanie poprowadzi ekspert ds. rewitalizacji z Firmy GREEN WOOD, która opracowuje Program Rewitalizacji dla naszej Gminy.

Wszystkich Państwa, Mieszkańców Gminy serdecznie zapraszamy do udziału w spotkaniu i w warsztatach i spacerze rewitalizacyjnym.