Zamknij okno Drukuj dokument

ZAWIADOMIENIE O POSIEDZENIU KOMISJI SPOŁECZNO - GOSPODARCZEJ 18 kwietnia 2018 r. (środa) o godz. 13:30

W dniu 18 kwietnia 2018 r. (środa) o godz. 13:30 w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Cybince odbędzie się posiedzenie Komisji Społeczno-Gospodarczej Rady Miejskiej w Cybince.

 

Proponowany porządek posiedzenia

1.      Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie quorum.

2.      Wnioski do porządku obrad.

3.      Zaopiniowanie projektów uchwał w sprawie:

a.       zmiany uchwały budżetowej Gminy Cybinka na 2018 r.,

b.      wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy na nieruchomość gminną,

c.       obniżenia obowiązkowego tygodniowego wymiaru godzin zajęć nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze oraz ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli nieobjętych regulacją ustawy Karta Nauczyciela,

d.      podziału  miasta i gminy Cybinka na okręgi wyborcze oraz ustalenia ich granic, numerów i liczby radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym,

e.       podziału miasta i gminy Cybinka na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów i granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych.

4.      Wolne wnioski i zapytania. Sprawy różne.

5.      Zamknięcie posiedzenia.      

Metadane

Źródło informacji:Justyna Zbrożek
Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:Justyna Zbrożek
Data wprowadzenia:2018-04-12 14:55:16
Opublikował:Justyna Zbrożek
Data publikacji:2018-04-12 14:57:50
Ostatnia zmiana:2018-04-12 14:57:55
Ilość wyświetleń:81