Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Gmina Cybinka

Kolorowy pasek

Informacji o udzieleniu zamówienia na "Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych zmieszanych i segregowanych zebranych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych, znajdujących się na terenie Gminy Cybinka".

W trybie art. 67 ust. 13 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych ( Dz.U. 2018 poz. 1579) Zamawiający zamieszcza na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Gminy Cybinka, następującą informację oudzieleniu zamówienia na podstawie art. 67 ust. 1 pkt 12 ustawy:

a)      Nazwa Zamawiającego:

 

Gmin Cybinka, ul. Szkolna 5, 69-108 Cybinka.

 

b)     określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu zamówienia oraz wartości zamówienia,

 

     „Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych zmieszanych i segregowanych zebranych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych, znajdujących się na terenie Gminy Cybinka”

 

Wartość zamówienia: 694 444,44 PLN, (słownie złotych: sześćset dziewięćdziesiąt cztery tysiące czterysta czterdzieści cztery złote 44/100 ) netto plus 8 % podatek VAT 55.555,56 PLN, (słownie złotych: pięćdziesiąt pięć tysięcy pięćset pięćdziesiąt pięć złotych 56/100) co łącznie stanowi kwotę brutto 750.000,00 PLN (słownie złotych: siedemset pięćdziesiąt tysięcy złotych 00/100), płatne w 12 równych miesięcznych ratach.

 

c)      nazwę i adres wykonawcy, z którym została zawarta umowa:

 

Zakład Usług Komunalnych Cybinka z siedzibą w Cybince, ul. Białkowska 2c, 69-108 Cybinka.

 

d)     podstawę prawną i uzasadnienie wyboru trybu udzielenia zamówienia:

 

Zgodnie zapisami art. 67 ust. 1 pkt 12 ustawy Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity - Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 z późn zm.) wdrożonymi do prawa polskiego na podstawie regulacji z art. 12 Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady nr 2014/24/UE z dnia 26 lutego 2014 r., możliwe jest bez przetargowe powierzenie wykonania usług, dostaw lub robót budowlanych na rzecz podmiotu wewnętrznego, tj. udzielanie zamówień wewnętrznych (in-house) pomiędzy podmiotami sektora publicznego przy zastosowaniu trybu z wolnej ręki. Zgodnie z przepisami znowelizowanej ustawy Prawo zamówień publicznych dopuszczono obok trybu przetargowego możliwość udzielenia zamówienia publicznego na wykonywanie usług w zakresie zadań własnych jednostek samorządowych w innym trybie, pod warunkiem zajścia odpowiednich okoliczności, w trybie z wolnej ręki. Gmina Cybinka jest Zamawiającym, o którym mowa w art. 3 ust. 1 pkt 1 ustawy Prawo zamówień publicznych. Mając na uwadze powyższe możliwe jest powierzenie wykonywania przedmiotowych zadań spółce pn. Zakład Usług Komunalnych Cybinka Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, 69-108 Cybinka, ul. Białkowska 2c, ponieważ spełnia ona zawarte warunki, tj.: a) Zamawiający, tj. Gmina Cybinka sprawuje kontrolę nad spółką, odpowiadającą kontroli sprawowanej nad własnymi jednostkami, polegającą na dominującym wpływie na cele strategiczne oraz istotne decyzje dotyczące zarządzania sprawami tej spółki, b) ponad 90% działalności Zakładu Usług Komunalnych Cybinka Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, 69-108 Cybinka, ul. Białkowska 2c dotyczyć będzie wykonywania zadań powierzonych jej przez Zamawiającego, tj. Gminę Cybinka sprawującego nad spółką bezpośrednią kontrolę; przedmiotowy procent działalności został obliczony na podstawie art. 67 ust. 9 ustawy Prawo zamówień publicznych, tj. został ustalony za pomocą wiarygodnych prognoz handlowych, c) w kontrolowanej osobie prawnej nie ma bezpośredniego udziału kapitału prywatnego. Mając na uwadze powyższe regulacje możliwe jest powierzenie wykonywania zadań wyżej wymienionej spółce, gdyż spełnia ona przytoczone okoliczności umożliwiające udzielenie tego zamówienia w trybie in-house.

 

e)      termin realizacji zamówienia i czas trwania umowy:

 

   do 31.12.2019 r.

 

f)       informację o terminie i miejscu opublikowania ogłoszenia o zamówieniu, o którym mowa w art. 66 ust. 2, jeżeli zostało opublikowane albo informację, że takie ogłoszenie nie zostało opublikowane:

 

         nie zostało opublikowane ogłoszenie o którym mowa w art. 66 ust. 2 Ustawy.

 

g)      informację o terminie i miejscu zamieszczenia lub opublikowania ogłoszenia o udzieleniu zamówienia, o którym mowa w art. 95 ust. 1 i 2:

 

                Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia zostanie opublikowane w Biuletynie Zamówień Publicznych w terminie 30 dni od daty zawarcia umowy.

Metadane

Źródło informacji:Damian Sylwestrzak
Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:Damian Sylwestrzak
Data wprowadzenia:2019-01-29 13:23:51
Opublikował:Damian Sylwestrzak
Data publikacji:2019-01-29 13:28:00
Ostatnia zmiana:2019-01-29 13:45:59
Ilość wyświetleń:114
Gmina Cybinka
ul. Szkolna 5, 69-108 Cybinka

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij